Stor overskrift

Lærling

Å Være Lærling

Å være lærling er en spennende reise hvor du får utforske arbeidslivet på nært hold! Det er din første skritt inn i en verden av muligheter. Overgangen fra skolehverdag til jobbliv er en ny og spennende opplevelse. Her venter ikke bare nye krav, men også friheten til å utforske og lære på din egen måte.


Hva Innebærer Det Å Være Lærling?

 • Lærlingskap betyr å lære og utvikle seg i et yrke ved å jobbe direkte i en bedrift.
 • Opplæringen og praktisk erfaringen får du gjennom arbeid i en bedrift, organisert av både bedriften og opplæringskontoret.
 • Målet er å forberede deg til å avlegge en fag- eller svenneprøve etter endt læretid.

Ansvar og Rettigheter:

 • Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften.
 • Kravene til opplæring er definert i læreplanen for ditt fag.
 • Bedriften må være godkjent som lærebedrift.
 • Du vil få jevnlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden, med en plan for opplæring utarbeidet i starten av læretiden.

Etter Læretiden:

 • Etter endt læretid avlegger du en prøve, og ved bestått får du enten et svennebrev (for håndverksfag) eller et fagbrev (for andre lærefag).

Dine Rettigheter og Plikter som Lærling:

 • Du har rett til nødvendig opplæring i henhold til læreplanen.
 • Du er ansvarlig for å aktivt jobbe mot opplæringens mål og delta i planleggingen og vurderingen av egen læring.
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø og gode arbeidsforhold.
 • Møt opp til den fag- eller svenneprøven du er meldt opp til.

Arbeidstid og Ansettelsesforhold:

 • Arbeidstid og øvrige ansettelsesforhold er regulert av lærekontrakten og en skriftlig arbeidsavtale med lærebedriften.

Dette er din veiledning til å lykkes som lærling og utforske mulighetene for å bli en verdifull del av arbeidsstyrken!